FAQ

Middeling is een regeling die door de belastingdienst in het leven is geroepen om werkenden met een sterk wisselend inkomen tegemoet te komen.
De belastingdienst biedt door middeling de mogelijkheid om achteraf de belastingaanslag te compenseren door deze te baseren op het gemiddelde inkomen over een periode van drie jaren.

Let op! De standaard belastingteruggave komt niet in het geding. Middeling staat geheel los van de normale belastingteruggave en heeft hier ook geen enkele invloed op aangezien een middelingsverzoek pas kan worden aangevraagd als men de definitieve aanslag heeft ontvangen en er dus altijd wordt gemiddeld over jaren die al afgesloten zijn.

Concreet:
Het gemiddelde inkomen valt vaak in een lager belastingtarief, dan het hoogste inkomen in die periode. Dus als je in het jaar van je hoogste inkomen rekent met het gemiddelde inkomen, val je in een lager belastingtarief en krijg je geld terug.

Inkomensmiddeling.nl is een berekeningstool die jou het gemak biedt om in enkele stappen te kijken of je in aanmerking komt voor de middelingsregeling. Als je in aanmerking komt stelt Inkomensmiddeling.nl jouw specifieke middelingsverzoek samen (voorzien van de verplichte berekening) en krijg je deze in je mail. Hierna print je het verzoek uit, teken je deze en verstuur je deze naar de belastingdienst. Cellphone Tracker Spy to Solve Cyberbullying http://cellphonetrackapp.net/ New Spying Application for WhatsApp by which You Can Catch Your Cheating Spouse Secretly

Wij rekenen een vaste prijs van 25 euro voor een middelingsverzoek. Deze betaal je pas na de berekening. Je betaalt dus alleen als je iets terug krijgt.
Mocht de belastingdienst op een of andere wijze toch je verzoek door ons geleverd afwijzen, dan vergoeden wij de gemaakte kosten.
100% niet goed, geld terug garantie! Simpeler kunnen wij het niet maken.

Nee. Middeling is persoonsgebonden en staat los van je fiscaal partnerschap.
Je ontvangt beide apart je persoonlijke definitieve aanslag van de belastingdienst. Aan de hand van je definitieve aanslagen kun je voor jezelf de berekening doen en indien je in aanmerking komt een middelingsverzoek indienen.

Het verschil tussen de berekende belasting na middeling en de oorspronkelijk betaalde belasting moet groter zijn dan €545,- om in aanmerking te komen voor teruggaaf. In de berekening op inkomensmiddeling.nl wordt deze drempel meegenomen in de berekeningstool. Het getoonde bedrag is dus het bedrag dat je daadwerkelijk terug krijgt.

Je kunt meerdere keren gebruik maken van de middelingsregeling, zolang de verschillende middelingstijdvlakken elkaar maar niet overlappen.

Nee, de belastingdienst accepteert je middelingsverzoek alleen als je deze schriftelijk indient.

Check op je aanslag van het betreffende jaar of dit de definitieve is, dit staat hier!
Aanslag kwijt? Hoe kom ik nu te weten wat mijn belastbaar inkomen was?
Bel met de belastingtelefoon 0800-0543 om een kopie bij de Belastingdienst op te vragen.

Als je in een bepaald jaar geen inkomen hebt gehad, en dus ook geen aangifte hebt gedaan voor dat jaar, kun je in de middelingsberekening 0 invullen voor het belastbaar inkomen van dat jaar.

Tenminste één van de definitieve aanslagen van de jaren uit het middelingstijdvak mag niet ouder zijn dan drie jaar en zes weken. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de data waarop je de definitieve aanslagen die je gebruikt in je middelingstijdvak (3 aaneengesloten jaren) hebt ontvangen. Bij de datum van de laatste geleverde definitieve aanslag tel je 3 jaar en 6 weken op. De datum die hieruit komt is je uiterste datum om middeling te laten toepassen over het gekozen middelingstijdvak.
Voorbeeld: datum definitieve aanslag:1-01-2007 (+ 3 jaar en 6 weken) = 12-02-2010.

Door zoveel mogelijk jaren die beschikbaar zijn in te vullen, kan de berekeningstool zoveel mogelijk middelingstijdvlakken berekenen waarvoor je in aanmerking komt. Hierna kun zelf bepalen welke jaarcombinaties het meeste opleveren en je wilt middelen. Op deze wijze krijg je een maximale belastingterugggave door middeling en raak je geen jaren ongebruikt kwijt.

Als je al betaalt voor de dienstverlening om je boekhouding door derden te laten realiseren i.c.m. je belastingaangifte, dan kun je beter je boekhouder de middeling laten regelen. Het is zonde om dubbel te betalen. Uiteraard kun je wel zelf op inkomensmiddeling.nl uitrekenen hoeveel je terug zou kunnen krijgen. Vraag daarna je boekhouder om het middelingsverzoek op te stellen en op te sturen.
NB! Ga er niet van uit dat dit sowieso al gebeurt. In de meeste gevallen blijkt dat een boekhouder of accountant dit niet doet als je het niet expliciet vraagt.

Je mag zelf bepalen wie de middeling regelt. Als je het zelf doet via inkomensmiddeling.nl, kun je de rest van je financiële zaken nog steeds zoals je gewend bent laten uitvoeren door je accountant/boekhouder.
NB! Middelen staat los van je normale belastingaangifte en teruggave.

Helaas komt het vaak voor dat dit niet gebeurt. Dit kan doordat men niet over alle gegevens beschikt, bijvoorbeeld omdat de definitieve aanslagen door de belastingdienst naar je huisadres worden gestuurd. Het beste kun je zelf de beschikbare definitieve inkomens invoeren in onze berekeningstool om uit te sluiten of je in aanmerking komt. Mocht dit zo zijn dan kan je altijd je boekhouder vragen of deze de middelingsregeling heeft toegepast. Het zou zonde zijn als je deze belastingteruggave niet zou krijgen door de aanname dat je niet in aanmerking komt of dat je boekhouder het standaard wel voor je doet.

Wij bieden middelen aan tot je 65ste. Indien ouder, neem in deze situatie contact op met de belastingdienst.

Geen. Je verzoekt de belastingdienst tot middeling op basis van definitieve belastingaanslagen.
Deze staan vast en kunnen alleen gewijzigd worden indien je negatief inkomen wilt gaan ‘verrekenen’ met vastgestelde inkomens tot maximaal 3 jaar geleden. Dit komt nagenoeg niet voor. Mocht dit bijvoorbeeld als ondernemer wel plaatsvinden, dan past de belastingdienst je middeling automatisch aan. Zie voor meer informatie hierover de site van de belastingdienst.

Middelen kan het hele jaar door. Zodra je van drie aaneensluitende jaren de definitieve aanslagen hebt, kun je kijken of je in aanmerking komt.

Middeling gebeurt over jaren die zijn afgesloten en gebeurt dus altijd achteraf.

In principe kan iedereen middelen. De regeling is echter in het leven geroepen om mensen te compenseren met een flink variërend inkomen. Bijvoorbeeld voor hen die net zijn begonnen met werken, of minder zijn gaan werken door kinderen, door een ontslag en wisselende inkomsten door wisselende bedrijfsresultaten als ondernemer. Iemand die weinig wijzigingen in zijn inkomen heeft, verandert waarschijnlijk niet van belastingschijf en komt dan meestal niet in aanmerking voor middeling.