Wat is middeling?

Middeling is een regeling die door de belastingdienst in het leven is geroepen om werkenden met een sterk wisselend inkomen tegemoet te komen.
De belastingdienst biedt door middeling de mogelijkheid om achteraf de belastingaanslag te compenseren door deze te baseren op het gemiddelde inkomen over een periode van drie jaren.

Let op! De standaard belastingteruggave komt niet in het geding. Middeling staat geheel los van de normale belastingteruggave en heeft hier ook geen enkele invloed op aangezien een middelingsverzoek pas kan worden aangevraagd als men de definitieve aanslag heeft ontvangen en er dus altijd wordt gemiddeld over jaren die al afgesloten zijn.

Concreet:
Het gemiddelde inkomen valt vaak in een lager belastingtarief, dan het hoogste inkomen in die periode. Dus als je in het jaar van je hoogste inkomen rekent met het gemiddelde inkomen, val je in een lager belastingtarief en krijg je geld terug.