Over welke jaren kan ik inkomensmiddeling aanvragen?

Middeling gebeurt over jaren die zijn afgesloten en gebeurt dus altijd achteraf.