Vereisten

Regels voor middeling
Dit zijn de regels die door de belastingdienst zijn vastgesteld. Met onderstaande regels moet je zelf rekening houden:

A. Middelen kun je alleen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.
Als je bijvoorbeeld een verzoekschrift tot middelen indient voor 2003, 2004 en 2005, dan kun geen verzoek indienen voor 2005, 2006 en 2007. Dit aangezien je 2005 al hebt gebruikt en je een jaar niet dubbel mag gebruiken.
B. Je kunt alleen middelen binnen de wettelijke termijn.
Jouw verzoek voor middeling dien je binnen 36 maanden te doen, nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot je middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat. Een aanslag staat onherroepelijk vast als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. Bij twijfel, neem dan contact op met de Belastingdienst!
C. Je dient het gehele middelingstijdvak in Nederland belasting te hebben betaald.
Als je binnenlands belastingplichtige was dan voldoe je aan deze regel. Dit geldt voor de meeste mensen die in Nederland wonen. Het is niet belangrijk of je ook daadwerkelijk inkomen had en je aangifte hebt gedaan.
Let op: Indien je binnenlands belastingplichtige was, maar inkomen uit het buitenland hebt genoten, dan geldt een andere berekening! Neem hiervoor contact op met de belastingdienst!
D. De middelingsregeling geldt alleen voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
Deze staat vermeld op de achterzijde van je definitieve aanslag. Zie het voorbeeld onder het kopje ‘Bereken nu’.
E. Je dient nog jonger dan 65 jaar te zijn voor het middelingstijdvak
Mocht je 65 jaar worden in het middelingstijdvak of ouder zijn, neem dan contact op met de belastingdienst aangezien er dan een andere berekening geldt.

Regels waar wij voor je rekening mee houden in de berekening (Bereken nu) en tijdens het opstellen van jouw verzoekschrift tot middeling:

F. Drempel is wettelijk 545 euro
De eerste 545 euro van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijg je niet terug. Alles hierboven krijg je terug. In Bereken nu houden wij hier voor je rekening mee.
G. Middelen kan alleen over een periode van drie aaneengesloten jaren.
De periode van drie aangesloten jaren is het middelingsvak. VOORBEELD! 2004, 2005 en 2006 is een voorbeeld van een middelingstijdvak die hieraan voldoet. In Bereken nu kun je alle jaren invoeren die je beschikbaar hebt, waarna wij alle mogelijke combinaties berekenen. Hierna kun je de beste keuzes voor teruggave kiezen.
H. Je dient een berekening mee te sturen bij je verzoek tot middeling
Deze berekening maken wij automatisch voor jou aan, doordat je de benodige gegevens invoert in Bereken nu. Nadat je een keuze hebt gemaakt uit die mogelijke middelingstijdvakken, kun je deze downloaden via onze website. Je print het verzoekschrift tot middeling (welke de berekening bevat) uit, tekent deze en stuurt hem op naar de belastingdienst.
I. Had je in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan stellen we het inkomen van dat jaar op 0 euro.
Je kunt geen negatief inkomen hebben in een jaar dat valt in je middelingstijdvak.
Deze wordt automatisch op 0 gezet. Als je zelf een negatief inkomen in Direct berekenen invoert, wordt deze automatisch op 0 gezet voor de berekening.